ماموریت

شرکت رایان پرتو باختر به عنوان ، معتبرترین شرکت خدمات پشتیبانی فناوری و اطلاعات در ایران وظیفه ایجاد بستر شبکه ،خدمات ،پشتیبانی ومشاوره و ارائه گزارشات لازم جهت بررسی و تحلیل نیازمندی ها در جهت افزایش بهره وری و سود و کاهش هزینه های نگهداری و خدمات جانبی را برای کلیه مشتریان خصوصی و دولتی در سراسر کشور میهن عزیزمان بر عهده دارد.
این شرکت در محدوده خدمات فناوری و اطلاعات مصمم(برآن ) است با توسعه آموزش و يادگيری و ایجاد فرصت های مساوی نقش آفرینی برای کارکنان جوان خود به عنوان الگو و شاخصی برای ارزیابی عملکرد سایر شرکتهای خدماتی در این زمینه قرار گیرد و به کمک مدیران و مشاوران متخصص و متعهد خود، فنآوری پیشرفته و فرایندهای تعریف شده بیشترین سود را برای ذی نفعان سازمانی و غیر سازمانی خود به ارمغان آورد.