زمان و تاریخ انتشار:  14:11:12|1396/04/25 (732 روز پیش)


شاهراه ارتباطی کشور در آستانه بومی شدن

شاهراه ارتباطی کشور در آستانه بومی شدن

به گزارش خبری گروه رایان پرتو به نقل از ایسنا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که از همکاران خود خواسته است تا بازطراحی شرکت ارتباطات زیرساخت را با تجهیزات بومی آغاز کنند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز با انتشار سندی در صفحه اینستاگرام منتسب به خود نوشت: زمانی که محمود واعظی برای این پروژه، هزار ریال اعتبار از محل شبکه ملی اطلاعات اختصاص داد، امید به روزی داشتیم که در تامین تجهیزات شبکه خودکفا شویم و امروز هدف حاصل شد. از همکاران خواستم بازطراحی شبکه استانی شرکت ارتباطات زیرساخت را با تجهیزات بومی آغاز کنند. امیدوارم مخابرات ایران نیز به این مهم در شبکه خود بپردازند.
محمد جواد آذری جهرمی در ادامه این مطلب به متخصصان شرکت فاوا به خاطر این موفقیت تبریک گفته و حرکت با شتاب در مسیر اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر جوانان کشور عملی دانسته است.
وی هم چنین با انتشار مطلب دیگری در صفحه اینستاگرام خود به آیین افتتاح پروژه‌های فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به میزبانی شرکت همراه اول اشاره کرده و با انتشار نموداری نوشته است: این نمودار روند رشد تکنولوژی تلفن همراه اول را در طول زمان به نمایش می‌گذارد. به روشنی دیده می‌شود آنچه در این سه سال اخیر انجام شده، عقب ماندگی دوازده ساله کشور را جبران کرده است.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اینها مرهون اراده‌ای قوی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و همراهی و همکاری بخش‌های خصوصی، دولت و نهاد مقررات گذار 15 ساله در ظرف سه سال بوده است. طبیعی است طی نمودن مسیر کاستی‌هایی هم در این روند داشته باشد که بایستی با تلاش مضاعف جبران شود.
وی در این مطلب با بیان اینکه عدم آمادگی بخش‌های مختلف در عرصه اجرای نسل پنجم موبایل ممکن است باعث عقب ماندگی دیگری از پیشرفت جهانی شود عنوان کرده است: همراه اول مطالعه ملزومات توسعه نسل پنجم را با دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد که اقدامی مهم است.