مشتریان ما

سال 1397 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سخت افزار: سخت افزار


صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

شبکه و نرم افزار: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری


آب منطقه ای استان البرز

سخت افزار و نرم افزار: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری


توزيع برق استان البرز

سخت افزار و شبکه: سرویس و نگهداری سخت افزار و شبکه و لینک های رادیوئی


وزارت نیرو

سخت افزار و پشتیبانی: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری


سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تهران

پشتیبانی نرم افزار: پشتیبانی نرم افزار های تخصصی سازمان
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی البرز

شبکه و توسعه فیبر: شبکه و توسعه فیبر

سازمان غذا و دارو

سخت افزار و پشتیبانی : سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری

سال 1396 

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سخت افزار و نرم افزار و پشتیبانی شبکه: سرویس و نگهداری جمهوری اسلامی ایران


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سخت افزار و نرم افزار و پشتیبانی شبکه: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری


صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

سخت افزار ، نرم افزار و شبکه: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری


آب منطقه ای استان البرز

سخت افزار و نرم افزار و پشتیبانی شبکه: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

نرم‌افزار و سخت‌افزار: خدمات پشتیبانی و نگهداری(ICT)نرم‌افزار: پشتیبانی سیستم های قدیمی(مالیب)

شرکت حمل ونقل ریلی رجاء

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها،برنامه‌نویسی،پشتیبانی و نگهداری برنامه‌هااداره کل نوسازی مدارس استان تهران

سخت افزار ، نرم افزار و شبکه:
سخت‌افزار و نرم‌افزار: پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و شبکه اداره کل
شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه

سال 1395 

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

نرم‌افزار: یکپارچه سازی ومدیریت داده‌های سامانه (GIS)
نرم‌افزار و سخت‌افزار: خدمات پشتیبانی و نگهداری(ICT)
نرم‌افزار: پشتیبانی سیستم های قدیمی(مالیب)

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نرم‌افزار و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری توسعه وطراحی


شرکت تناوب

نرم‌افزار: مشاوره و نظارت بر پروژه‌های فناوری اطلاعاتشرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

سخت‌افزار و نرم‌افزار: نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزار و نرم‌افزارشرکت حمل ونقل ریلی رجاء

سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار
سخت‌افزار و نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها،برنامه‌نویسی،پشتیبانی و نگهداری برنامه‌ها
سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار

شرکت آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران

شبکه و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری شبکه ارتباطی و ایستگاه‏‌های کاری

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و شبکه اداره کل
شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه

سال 1394 

آبفا استان تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‏‌ای


شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

نرم‌افزار: یکپارچه سازی ومدیریت داده‌های سامانه (GIS)


شرکت ایرانسل

شبکه : احداث فیبر ارتباطی ایستگاه‌های مترو


شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نرم‌افزار و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری توسعه وطراحی
شبکه: انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری، توسعه و طراحی شبکه بزرگ اطلاعاتیراه آهن

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‌‏ای و شبکه و پشتیبانی نرم‌افزاری اداره کل راه‌آهن تهرانصندوق تامین خسارت های بدنی

شبکه: پشتیبانی سیستم جامع


شرکت تناوب

نرم‌افزار: مشاوره و نظارت بر پروژه‌های فناوری اطلاعات


شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

سخت‌افزار و نرم‌افزار: نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزار و نرم‌افزارشرکت حمل ونقل ریلی رجاء

سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار
نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، برنامه‌نویسی، پشتیبانی و نگهداری برنامه‌ها
سخت‌افزار و نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها،برنامه‌نویسی،پشتیبانی و نگهداری برنامه‌ها
سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری سخت افزار

شرکت آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران

شبکه و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری شبکه ارتباطی و ایستگاه‏‌های کاری

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه

سال 1393 

آبفا استان تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‏‌ایبیودارو

شبکه: پشتیبانی سخت‌افزار و شبکه
شبکه: ارائه خدمات پشتیبانی سیستم رادیویی


شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

نرم‌افزار: یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‏‌های سامانه اطلاعات مکانی(GIS)
شبکه: خرید خدمات کارشناسی مدیریت و یکپارچه‌سازی داده‌‏های سامانه اطلاعات مکانی(GIS)
سخت‌افزار و نرم‌افزار: واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‏های رایانه‏‌ای برق تهران

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نرم‌افزار و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری توسعه وطراحی
شبکه: انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری، توسعه و طراحی شبکه بزرگ اطلاعاتی
راه آهن

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‌‏ای و شبکه و پشتیبانی نرم‌افزاری اداره کل راه‌آهن تهران


صندوق تامین خسارت های بدنی

شبکه: پشتیبانی سیستم جامع
نرم‌افزار: پشتیبانی نرم‌افزار سیستم حسابداری


شرکت حمل ونقل ریلی رجاء

نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، برنامه‌نویسی، پشتیبانی و نگهداری برنامه‌ها
سخت‌افزار و نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها،برنامه‌نویسی،پشتیبانی و نگهداری برنامه‌هاشرکت آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران

شبکه و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری شبکه ارتباطی و ایستگاه‏های کاری

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه

سال 1392 

آبفا استان تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‏‌ایبیودارو

شبکه: پشتیبانی سخت‌افزار و شبکه
شبکه: ارائه خدمات پشتیبانی سیستم رادیویی
نرم‌افزار: تولید نرم‌افزار گردش کارپذیرش–آزمایشگاه-تولید-انبار
شبکه: تامین ظرفیت پهنای باند اینترنت

شرکت داروپخش

شبکه: برقراری لینک رادیوئی نقطه به نقطهشرکت برق منطقه ای زنجان

سخت‌افزار و نرم‌افزار: واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه‏‌ای
شبکه: خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکهشرکت سهامی برق منطقه ای تهران

شبکه: خرید خدمات کارشناسی مدیریت و یکپارچه‌سازی داده‌‏های سامانه اطلاعات مکانی(GIS)
سخت‌افزار و نرم‌افزار: واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‏های رایانه‌‏ای برق تهران


فولاد فام

نرم‌افزار: پشتیبانی نرم‌افزار سیستم جامع تولیدصندوق تامین خسارت های بدنی

نرم‌افزار: پشتیبانی نرم افزار سیستم حسابداری
نرم‌افزار: فروش بسته نرم‌افزاری( گردش کار پرونده، گردش کار حقوقی، گردش کار فنی، گردش کار وصول)


موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

شبکه و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری شبکه ارتباطی و ایستگاه‏‌های کاری
شرکت حمل ونقل ریلی رجاء

نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، برنامه‌نویسی، پشتیبانی و نگهداری برنامه‌ها

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها،برنامه‌نویسی،پشتیبانی و نگهداری برنامه‌ها

آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‏‌ای وشبکه و
پشتیبانی نرم افزار


تامین تصفیه آب فاضلاب تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‏‌ای

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه

سال 1391 

آبفا استان تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‌‏ای


مهندسین مشاور آب ورزان

نرم‌افزار: پشتیبانی سیستم‏‌های حسابداری، حقوق و دستمزدبیودارو

شبکه: پشتیبانی سخت افزار و شبکه
شبکه: ارائه خدمات پشتیبانی سیستم رادیویی
نرم‌افزار: تولید نرم‌افزار گردش کارپذیرش–آزمایشگاه-تولید-انبار
شبکه: تامین ظرفیت پهنای باند اینترنت

شرکت داروپخش

شبکه: برقراری لینک رادیوئی نقطه به نقطهشرکت برق منطقه ای زنجان

سخت‌افزار و نرم‌افزار: واگذاری خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه‏‌ای
شبکه: خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکهشرکت سهامی برق منطقه ای تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‏های رایانه‌‏ای برق تهرانفولاد فام

نرم‌افزار: پشتیبانی نرم‌افزار سیستم جامع تولیدصندوق تامین خسارت های بدنی

نرم‌افزار: فروش بسته نرم‌افزاری( گردش کار پرونده، گردش کار حقوقی، گردش کار فنی، گردش کار وصول)


موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

شبکه و سخت‌افزار: پشتیبانی و نگهداری شبکه ارتباطی و ایستگاه‏های کاریآب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیرونگهداری تجهیزات رایانه‌‏ای وشبکه و
پشتیبانی نرم‌افزار

تامین تصفیه آب فاضلاب تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‏‌ای


اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

سخت‌افزار: خرید تجهیزات هوشمندسازی، رایانه قابل حمل جهت مدارس مناطق استان تهران
شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه

سال 1390 

شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

شبکه : بازنگری و بهینه‌‏سازی و راه‌‏اندازی سرویس‏‌های شبکهآبفا استان تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار: تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‌‏ایمهندسین مشاور آب ورزان

نرم‌افزار: پشتیبانی سیستم‏‌های حسابداری، حقوق و دستمزد


بهینه افزار دوران

شبکه : خدمات نگهداری سیستم‏‌های شبکه و رایانهتوزيع برق استان البرز

سخت افزار: سرویس و نگهداری رایانه‏ ها و پرینترها
شبکه: نگهداری و پشتیبانی سامانه 121، مشاوره و پشتیبانی بستر مخابراتی سیستم اسکادا، تامین تجهیزات، نصب و راه‌ا‌ندازی و طرح توسعه مخابراتی(اسکادا)، خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه داده(‏LAN و WAN) ، اسکادا، طراحی، پیاده‌سازی و استانداردسازی اتاق سرور، نگهداری بستر ارتباطی WAN، نگهداری بستر ارتباطی LAN، سرویس و نگهداری رایانه‌‏ها و پرینترها و شبکه اتوماسیون
نرم افزار: سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، نگهداری نرم افزار پذیرش
پشتیبانی نرم افزار: پشتیبانی نرم افزارهای جامع مالی، پشتیبانی نرم افزار صورت وضعیت

شرکت توانیر

شبکه: سرویس، نگهداری و تعمیر سخت‌افزاری رایانه‌ها

توزیع برق استان سیستان وبلوچستان

نرم‌افزار:
نصب سیستم مانیتورینگ کنترل دما با قابلیت اعلام sms

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

شبکه: خرید خدمات کارشناسی مدیریت و یکپارچه‌سازی داده‏‌های سامانه اطلاعات مکانی (GIS)
سخت‌افزار و نرم‌افزار: واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‏های رایانه‌‏ای برق تهران


فولاد فام

نرم‌افزار: فروش بسته نرم‌افزاری (سیستم سفارشات و کنترل تولید، تولید، کنترل کیفیت، قالب‌سازی، نگهداری و تعمیرات)
شبکه: نگهداری و پشتیبانی، رفع خرابی، قطعی و اختلالات ارتباطات سیستم رادیویی

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

سخت‌افزار و پشتیبانی شبکه: خريد تجهيزات
سخت‌افزار: خرید تجهیزات هوشمندسازی، رایانه قابل حمل جهت مدارس مناطق استان تهران
شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکهسال 1389 

مهندسین مشاور آب ورزان

نرم‌افزار: پشتیبانی سیستم‏‌های حسابداری، حقوق و دستمزد


بهینه افزار دوران

شبکه : خدمات نگهداری سیستم‌های شبکه و رایانه


دانشکده بهداشت استان تهران

شبکه: نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه


شرکت داروپخش

نرم‌افزار: مشاوره استقرار سیستم‏های یکپارچهشرکت توزیع برق جنوب کرمان

شبکه: طراحی و پیاده‌‏سازی اتاق سرور مبتنی بر استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
شبکه: خرید تجهیزات جهت اتاق سرور


توزیع برق استان سیستان وبلوچستان

شبکه: احداث و راه‌اندازی دیتا سنترفولاد فام

شبکه: نگهداری و پشتیبانی، رفع خرابی، قطعی و اختلالات ارتباطات سیستم رادیویی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شبکه: احداث فیبر ارتباطی مراکزصنایع چوب و کاغذ مازندران

شبکه: تهیه تجهیزات –احداث –راه‌اندازی واستاندارد‌سازی اتاق سرورشهرداری کرج

شبکه: تهیه و کابل‌‏کشی و نصب سیستم اتوماسیون جهت دفتر فنی حوزه معاونت فنی و احداث و راه‌اندازی دیتا سنتر

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

شبکه: پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و شبکه

سال 1388 

مهندسین مشاور آب ورزان

نرم‌افزار: فروش بسته نرم‌افزاری( سیسستم حقوق و دستمزد، سیستم حسابداری مالی، سیستم صدور چک)

دانشکده بهداشت استان تهران

شبکه: نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه


شرکت داروپخش

نرم‌افزار: مشاوره استقرار سیستم‏های یکپارچه


مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شبکه: بازنگری و بهینه‌‏سازی و راه‏‌اندازی سرویس‏های شبکه

صنایع چوب و کاغذ مازندران

شبکه: تهیه تجهیزات –احداث –راه‌اندازی واستانداردسازی اتاق سرور

سال 1387 

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

شبکه: احداث شبکه و تلفن‌های مبتنی بر شبکه

سال 1386 

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

شبکه: احداث شبکه و تلفن‌های مبتنی بر شبکه

سال 1385 

تامین تصفیه آب فاضلاب تهران

سخت‌افزار و پشتیبانی شبکه: تعميرات، پشتيباني و نگهداري سخت افزارها

تاسیس 1385