محصولات

کابل های برق

کابل برق تخت با عایق و روکش لاستیک (سه رشته)

• استاندارد تولید HN 141 (KSB) :

ولتاژ کار: 0.6/1 KV

• هادی : مس افشان انیل شده کلاس ۵ (درصورت نیاز قلع اندود)

• جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ میکرون

عایق: کامپاند ویژه لاستیکی رنگی (EPDM) از نوع (EI 7) براساس استاندارد CENELEC HD 22

• روکش نهایی : کامپاند لاستیکی مشکی از نوع (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ، اسید و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

• ولتاژ تست : ٣ کیلو ولت به مدت ۵ دقیقه

• سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نیاز در CENELEC HD و 22 PISE8

کابل برق تخت با عایق و روکش لاستیک (چهار رشته(

ولتاژ کار: 0.6/1 KV

• هادی : مس افشان انیل شده کلاس ۵ (درصورت نیاز قلع اندود)

• جدا کننده هادی : نوار پلی استر ٢٣ میکرون

عایق: کامپاند ویژه لاستیکی رنگی (EPDM) از نوع (EI 7) براساس استاندارد CENELEC HD 22

• روکش نهایی : کامپاند لاستیکی مشکی از نوع (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ،سرمای شدید ، اسید و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپهای شناور .

• ولتاژ تست : ٣ کیلو ولت به مدت ۵ دقیقه

• سایر تستها : بر اساس تستهای مورد نیاز در CENELEC HD و 22 PISE8

کابل کنترل
کابل های کنترل با عایق و روکش لاستیک (گرد)
هادی: مس قلع اندود شده (کلاس 5 مطابق استاندارد IEC60228· )
عایق: کامپاند سیلیونی نوع IE2 مطابق استاندارد IEC 60245 معادل EI 2 مطابق استاندارد CENELEC HD 22 و VDE 0207
شناسه رشته ها : رنگ
دو رشته : مشکی – آبی یا قهوه ای
سه رشته : مشکی –آبی – قهوه ای
چهار رشته : مشکی – آبی – قهوه ای – مشکی
روکش نهایی : سیلیکون به رنگ مورد سفارش (جهت رفتار بهترحرارتی ترجیحاً رنگ قرمز – قهوه ای پیشنهاد میشود)
دمای کارکرد : 50- تا 180 درجه سانتگراد

________________________________________

استاندارد تولید : ISIR (1926) 66
ولتاژ کار: 450/750 V
هادی : مس افشان انیل شده کلاس 5 (در صورت نیاز قلع اندود)
جدا کننده هادی : نوار پلی استر 23 میکرون
عایق : کامپاند ویژه لاستکی (EPDM) از نوع IE 1 (EI 7)
اندازه هادی: بنا به درخواست
تعداد رشته: تا 61 رشته
جدا کننده روکش: نوار پلی استر 23 میکرون
روکش نهایی: کامپاند لاستیکی مشکی از نوع SE 4 (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرمای شدید ، آب ، اسید ، و هرگونه مواد نفتی و روغنی و آب بندی کامل جهت پمپ های شناور
ولتاژ تست: 5/2 کیلوولت به مدت 5 دقیقه
سایر تست ها: بر اساس تستهای مورد نیاز در استاندارد ISIRI (1926)66