خدمات

قالب‌سازی

برای ساخت و تولید هر قطعه در کارخانه قالب‏‌های مختلفی ساخته شده و بر روی ماشین‌‏های تولید نصب می‏شوند. این قالب‌‏ها در طول تولید ممکن است دچار خرابی شده و نیاز به تعمیر داشته باشند.
نرم‌افزار قالب‌سازی امکان ثبت رویه‌‏های مربوط به قالب‌سازی از درخواست تعمیر تا تحویل آن‏ها را فراهم کرده و مقدار هزینه‌‏های صرف شده را به صورت اتوماتیک محاسبه کرده تا قیمت تمام شده یک کالا به درستی مشخص گردد.

امکانات نرم‌افزار:
o امکان ثبت درخواست تغییر قالب از مرکز تولید به مرکز قالب‌سازی
o وجود کارتابل برای ارسال، عودت ، پیگیری و..... در خواست‌‏ها
o مشخص نمودن کالاهای تولیدشده توسط قالب مورد درخواست
o اعلام تاریخ نیاز از مرکز تولید به قالب‌سازی با درج اولویت، فوری، ضروری ....
o امکان ثبت سریع و آسان گزارش کار پرسنل توسط اپراتور با کیبورد
o امکان ثبت عملکرد روزانه پرسنل و ماشین
o ثبت کالاهای مصرف شده برای تعمیر قالب و محاسبه قیمت تمام شده کالای مصرفی
o ثبت خدمات پیمانکاری برای تعمیر قالب و محاسبه قیمت تمام شده خدمات به کار گرفته شده
o امکان محاسبه هزینه تمام شده تعمیر یک قالب با توجه به کار کرد پرسنل، کالاهای مصرفی‏، خدمات پیمانکاری، دستمزد پرسنل و ...
o امکان پیگیری وضعیت در خواست‌‏ها توسط مرکز تولید و ثبت تحویل کار
o نمایش درصد پیشرفت کار ساخت، تعمیر قالب‌‏ها برای هر درخواست
o محاسبه خودکار تاریخ پیش‌بینی تحویل درخواست کارها
o نمایش آخرین مرحله کار تعمیر و ساخت بر روی قالب‌ها
o نمایش علل تاخیرات در صورت عدم تحویل به موقع قالب‌ها به مرکز تولید
o محاسبه اتوماتیک ساعت‏‌های تاخیر در تحویل به موقع قالب در صورت عدم تحویل به موقع آن‏ها
o امکان ثبت تحویل قالب‏‌ها بر اساس در خواست‏‌های موجود و نمایش خلاصه صورت وضعیت یک درخواست شامل : زمان تعمیر، زمان خراب ماشین مربوطه، کالاهای مصرف شده، خدمات پیمانکاری، دستمزد پرسنلی، عیوب، و علل تاخیرات و ....
o امکان ثبت اطلاعات مربوط به واحد کنترل کیفیت بر روی قالب‌‏های تعمیرشده و تایید آن‏ها قبل از تحویل به مرکز تولید
o ارتباط با سیستم انبار برای جهت دریافت کالا برای تعمیر قالب و صدور حواله خروج از انبار برای قالب‌سازی به صورت اتوماتیک
o ارتباط با سیستم تولید برای دریافت درخواست‏‌ها از مرکز تولید و ارسال تحویلی‏‌ها به این مرکز و ثبت رسید تحویلی‌‏ها
o ارتباط با سیستم کنترل کیفیت برای ارسال تحویلی‌‏های قالب به این مرکز جهت تایید کردن آن‏ها یا عودت برای دوباره کاری بر روی قالب توسط مرکز قالب‌سازی

گزارشات :
o گزارش عملکرد پرسنل با توجه به کد‏های عملیاتی مختلف و نمایش زمان کارکرد هر پرسنل بر روی درخواست‌‏ها
o گزارش سوابق تعمیرات قالب و ابزارهای تولید
o گزارش جزئیات عیوب قالب‏‌ها
o گزارش عملکرد گروه‌‏های کاری در کدهای عملیاتی مختلف
o گزارش هزینه‌‏ی سفارشات قالب‌سازی و ...