خدمات

سیستم اتوماسیون نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی

امروزه صنعت در زندگی ما انسان‏‌ها نقش مهمی را ایجاد می‌‏کند. و بدون تردید یکی از بنیان‌‏های اساسی در صنعت تولید، ماشین‌‏آلات و تجهیزات هستند.
نگهداری و تعمیرات در صنعت نقش مهمی را ایفا می‌‏کند چرا که با پیروی از این مقوله می‏توانیم بهترین استفاده را از انرژی و نیروی انسانی، سرمایه و غیره داشته باشیم.
با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی و لزوم بهبود بهره‌‏وری ماشین‏‌آلات و تجهیزات، حرکت به سوی اتوماسیون را سرعت بخشیده است. از طرفی اجرای این سیستم موجب کاهش هزینه‏‌ها، تعداد پرسنل کنترل و افزایش نیروی درگیر با نگهداری و تعمیر می‏شود.این سیستم با توجه به اهداف فوق با بهره‏‌گیری از کارشناسان نت و رعایت کلیه‌‏ی استانداردها طراحی شده است که تاکنون در مراکز صنعتی مهمی نصب و توسعه داده شده است و پاسخگوی تمام نیازهای مشتریان بوده است.

امکانات:
o تعریف شرح عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات
o معرفی محل‏‌های استقرار تجهیزات اعم از سالن‌‏ها و ...
o معرفی علل‏‌های خرابی و انواع خرابی
o معرفی تعمیرکاران مورد استفاده در قسمت تعمیرات
o تعریف پیمانکاران و ورود اطلاعات جامع اعم از : ورود اطلاعات تجهیزات و تاسیسات دریافتی پیمانکار، لیست تعمیرکاران و پرسنل مستقر در شرکت، امکان پیوست فایل‌‏های مربوط به پیمانکار اعم از (قرارداد، اطلاعات مالی، تصاویر تجهیزات و غیره)
o امکان تعریف گروه‏‌بندی تجهیزات و تاسیسات
o ثبت آرشیو تجهیزات و تاسیسات به صورت پویا
o معرفی گروه‌‏های کالا و ورود اطلاعات کالا
o کارتابل تعمیرات
o کارتابل دستور کار
o تعریف برنامه‏‌های زمان‏‌بندی به صورت پویا (ساعتی، روزانه، ماهانه، سالانه و غیره) و اعمال بر روی تجهیزات
o ورود برنامه یک دستگاه بر روی گروه‌‏های تجهیزات خاص با همین برنامه زمان‌بندی شده
o صدور دستورکار بصورت اتوماتیک در تاریخ سر رسید و ارسال به کارشناسان نت جهت بررسی و اطلاع به دفتر نت
o نگهداری تعمیرات و دستورکارهای تجهیزات
o امکان نمایش پروفایل تجهیزات برای بررسی‌‏های فنی
o امکان مدیریت کاربران و تعریف سطوح دسترسی و مجوز منو
o امکان مدیریت تازه‌‏ها و اخبار

گزارشات:
o گزارش شناسنامه تجهیزات و تاسیسات
o گزارش تجهیزات تعمیرشده و در حال تعمیر
o گزارش دستورکار تجهیزات در حال بررسی و انجام‌شده
o گزارش عملکردی
o گزارش فنی از تجهیزات اعم از علل خرابی، نوع خرابی
o گزارش بر حسب نوع عملیات انجام شده
o گزارش تقویم کاری دستورکار تجهیزات
o گزارش کارتابل تعمیرات و دستور کار