خدمات

مدیریت قرارداد و سفارشات

با توجه به اهمیت افزایش مشتری‌ گرایی و تامین رضایت مشتری در سازمان‌‏های امروزی و لزوم توجه به اولین و مهم‌ترین خواسته هر مشتری که دریافت کالای مورد سفارش خرید در موعد مقرر است. قرارداد و کنترل سفارشات جهت تحویل به موقع محصولات به مشتریان امری بسیار کلیدی و حائز اهمیت لیست به نظر می‏‌رسد.
رایان‌پرتو سعی نموده است با طراحی سیستم مدیریت سفارشات خود سازمان را در رسیدن به اهداف فوق یاری نماید.

امکانات:
o امکان ثبت قرارداد با مشتری و ثبت اصلاحیه و الحاقیه در صورت تغییر آن
o امکان ثبت ریز ارسالی‌‏ها، به مشتری بر اساس سفارشات موجود برای هر مشتری
o امکان ثبت بارنامه برای محصولات تولید شده
o ایجاد سفارشات بر اساس قراردادهای موجود در سیستم به دو نوع داخلی و خارجی
o کنترل ارسال سفارشات
o امکان ارسال داده‌‏های سفارش به بخش برنامه‌ریزی تولید
o امکان ارسال داده‌‏های سفارش به بخش برنامه‌‏ریزی سفارشات
o دریافت سفارش به جهت سفارش یا درخواست (خاص سفارشات شرکت ساپکو )
o امکان ارائه سوابق سفارشات و تدوین برنامه ارسال
o امکان دریافت، ثبت ملاحظات و شکایات، پیشنهادات برای هر سفارش مشتری

گزارشات :
o گزارش خلاصه وضعیت قرارداد که تعداد قرارداد، مانده قرارداد از سفارشات مانده قرارداد از ارسالی‌‏ها و مانده قرارداد با برگشتی از مهم‏‌ترین شاخه‏‌های آن می باشد.
o گزارش کلی وضعیت قراردادها
o گزارش آخرین وضعیت سفارشات
o گزارش جزئیات کالاهای ارسالی به مشتری
o گزارش صورت وضعیت قراردادها با محاسبه برگشتی‌‏ها