خدمات

سیستم بیودارو

مراکز اهدای پلاسما با توجه به حساسیت بالای کاری، نیاز به وجود سازمان‌ه‏ای در جهت کنترل و بررسی افراد و مشخصات مربوط به محصول تهیه‌شده از اهداکنندگان و تضمین کیفیت هر یک از آن‏ها دارد. با توجه به این نیاز نرم‌افزار مدیریت اهدا تهیه گردیده و سعی شده که در آن تمامی نیازها و انتظارات این گونه مراکز رفع و از جهاتی ارتقا کیفی ایجاد شود.

امکانات:
o امکان ثبت محدوده‌های مجاز از جمله علایم حیاتی فرد اهداکننده از جمله فشارخون، دمای بدن، مشخصات جسمی مانند قد و وزن، آزمایشات ویروسی و پروتئینی
o امکان وارد نمودن اطلاعات اهداکننده شامل اطلاعات فردی، تصویر شخص، تصویر مدارک
o تعیین دوره‏‌های اهدا برای اهداکننده و تعیین‌ وقت
o امکان تعیین نوع اهداکننده به صورت هوشمند و پذیرش آن
o دریافت خودکار اطلاعات آزمایشات CBC از دستگاه مربوطه و تشخیص نرمال و یا خارج از محدوده بودن آن
o ثبت اطلاعات حیاتی فرد اهداکننده
o ثبت اطلاعات ویزیت توسط پزشک و دسترسی به سوابق ویزیت‏ها، آزمایشات و تعداد اهداهای فرد اهداکننده
o ذخیره پرسشنامه‏‌ها و اسناد تکمیل شده توسط اهدا کننده
o ثبت زمان دریافت پلاسما و اطلاعات دریافت و فریز پلاسما
o ارتباط خودکار با ترازو جهت درج وزن پلاسما در نرم‌افزار
o امکان ترخیص پلاسمای اهداشده و چک شدن جهت زمان‏‌های دریافت و فریز پلاسما و سایر پارامترهای دارای اهمیت
o درخواست آزمایشات ویروسی و پروتئینی به دستگاه‌های آزمایشگاه به صورت خودکار و اخذ نتایج و تشخیص خارج از محدوده بودن نتایج
o امکان بازبینی نتایج و ترخیص آنها توسط واحد آزمایشگاه
o تعریف انبار کالا و ثبت رسید ورود کالا
o تخصیص کالا به ترتیب اولویت تعریفی به واحدها
o ترخیص کالاها توسط واحد کنترل کیفیت

گزارشات:
o ارسال پلاسما، درج و ثبت اطلاعات پلاسما در جعبه‌ها و پالت‌بندی نمودن آن‏ها و نهایی شدن ارسال
o گزارشات مدیریتی اهداها در بازه‌های زمانی مختلف و رویت وضعیت اهداهای روز
o گزارات کالاها، مانده موجودی و وضعیت استفاده از آن
o گزارشات تولیدی شامل تعداد پلاسماهای اهدا شده و تفکیک از نظر نوع دریافت و نتیجه‏‌ی اهدای انجام شده به صورت آماری و یا اطلاعات مختص به یک اهدا
o گزارشات ارسال پلاسما شامل تعداد کارتن‌‏ها، پالت‌‏ها، مجموع وزن و حجم ارسال شده
o گزارشات پلاسماهای امحا شده و غیرقابل استفاده