خدمات

نرم‌افزار مدیریت ایمنی

سیستم نرم‌افزاری مدیریت ایمنی یک پایگاه اطلاعاتی جامع از اطلاعات فعالیت‏‌ها و تجهیزات ایمنی شرکت‏‌های توزیع برق می‌‏باشد.
هدف از این نرم‌افزار، جمع‌آوری، ثبت، بازدید، پیگیری و گزارش‏‌گیری از کلیه اطلاعات و عملیات ایمنی پرسنل، گروه‏‌های عملیاتی، خودروها و ساختمان‏‌ها و در نتیجه فراهم آوردن اطلاعات مناسب برای مدیران، جهت اخذ تصمیمات مهم بصورت صحیح و به‌موقع که می‌‏تواند منجر به کاهش تلفات مادی و معنوی و جلوگیری از وقوع حوادث غیرقابل جبران گردد . نرم‌افزار مدیریت ایمنی سعی دارد به سازمان‌‏ها کمک کند تا از طریق شناسایی و ثبت ریسک‏‌های ایمنی و بهداشت شغلی و با تحت کنترل درآوردن آن‏‌ها، عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی خود را بهبود بخشند.

امکانات:
o بازدیدهای انجام‌شده و دوره‏‌های آموزشی گذرانده شده و یا موردنیاز
o امکان ثبت سوابق پزشکی که توسط پزشک معتمد شرکت توزیع هرسال یکبار مشخص و به ستاد تحویل می شود.
o امکان ثبت اطلاعات مربوط به همان عملیات بازدید از گروه‏‌های اجرایی (قسمت فردی) که در موقع بازدید تکمیل و در شناسنامه ایمنی هر شخص مشاهده می‏گردد.
o امکان ثبت لوازم ایمنی تحویل گرفته شده توسط پرسنل
o امکان ثبت دوره‏‌های آموزشی گذرانده شده توسط پرسنل
o امکان ثبت اطلاعات حوادث به خیر گذشت‌ه‏ای که برای پرسنل شرکت و یا پرسنل پیمانکار و یا مراجعین رخ داده است؛ شامل تاریخ، محل، شرح واقعه و گزارش دهنده و ...
o امکان ثبت اطلاعاتی و مواردی که تحت عنوان جرائم خطرناک به شرکت گزارش داده می‌‏شود و یا در بازدیدها مشاهده می‏‌گردد، جهت ارسال اخطاریه وپیگیری
o امکان ثبت اطلاعات کلیه نقاط خطر آفرین بر اساس گزارشات و یا بر اساس بازدیدهای انجام شده جهت اولویت‌‏بندی و پیگیری اجرا
o امکان ثبت اطلاعات کلیه تجهیزاتی که به افراد و گروه‏‌ها بصورت دوره‌ای و یا بر اساس نیاز آن‏‌ها تحویل داده می‌‏شود.
o امکان ثبت کلیه اطلاعات و مواردی که در عملیات بازدید و بررسی از خودروها ( مطابق چک لیست‏‌های تعریف شده برای کلیه خودروها) مشاهده می‌‏شود. آیتم‌‏های چک لیست مانند وجود یا عدم وجود، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، لاستیک زاپاس و چراغ‌‏ها
o امکان ثبت کلیه اطلاعات و موارد مشاهده شده در عملیات بازدید و بررسی از گروه‏‌های عملیاتی فشار ضعیف و فشار متوسط مطابق با چک لیست‏‌های تعریف‌شده.
o امکان ثبت کلیه اطلاعات و موارد بازدیدشده در عملیات بازدید و بررسی ساختمان‌‏ها (مطابق با چک لیست‌های تعریف شده) مانند داشتن یا نداشتن و یا عدم استفاده مناسب و بجا از لوازم ایمنی مورد نیاز در ساختمان‌‏ها، تکمیل بودن لوازم جعبه کمک‏‌های اولیه، وجود و آماده به کار بودن کپسول‌‏های آتش‌نشانی، وضعیت مناسب یا نامناسب دودکش بخاری‏‌ها و یا آبگرم‌کن و ...
o امکان ثبت اطلاعات مشاهده‌شده در محیط کاری پرسنل که مربوط به عوامل زیان‌آور محیط کار و مقایسه با اندازه استاندارد آن‏‌ها مانند میزان سر و صدای محیط، شدت نور
o امکان ثبت اطلاعات مربوط به حوادث اتفاق افتاده در ارتباط با پرسنل شرکت، پرسنل پیمانکاران و مشترکین، گزارش حادثه برای اداره بیمه، ثبت نتیجه اطلاعات مربوط به جلسه تجزیه و تحلیل حادثه می باشد.
o امکان ارتباط امورها بصورت Online و یا Offline
o امکان ایجاد لینک با سایر نرم‌افزارهای موجود در شرکت توزیع
o تعریف گروه‌‏های دسترسی بصورت پویا

گزارشات:
تهیه گزارش‏‌های عملیاتی و آماری به دلخواه کاربر مانند:
گزارش حوادث، جرائم خطرناک، نتایج نظرسنجی اجناس خریداری‌شده، بازدیدهای انجام‌شده، نقاط خطرآفرین، کالاهای وارد شده به انبار، کالاهای تحویلی به افراد یا گروه‌‏ها و ...
امکان تهیه گزارش‌‏های عملیاتی و آماری بصورت پویا با امکانات تنظیمات چاپ
راهنمای کاربری در برنامه برای هر قسمت