خدمات

سیستم اتوماسیون صندوق تامین خسارت‌های بدنی

سیستم فوق در جهت مکانیزه کردن اقدامات صندوق تامین خسارت‏‌های بدنی که زیر نظر بیمه مرکزی ایران فعالیت می‌‏کند طراحی و پیاده‌سازی شده است.

امکانات :
o دارای کارتابل الکترونیکی
o تعاریف اطلاعات پایه از قبیل واحدهای تشکیل پرونده، وضعیت پرونده، اولویت رسیدگی پرونده‏‌ها، ورود اطلاعات دیه، انواع دادنامه، انواع ابلاغیه، جدول تعیین خسارت‏‌های بدنی و چارت سازمانی، لیست پرسنل و ...
o ثبت اطلاعات پرونده
o ثبت اطلاعات کلی زیان‌دیده مربوط به پرونده‏‌ها
o ثبت اطلاعات مقصرین مربوط به پرونده‏‌ها
o امکان ثبت اطلاعات تضامین و ضامنین
o امکان صدور دستور پرداخت و ارجاع توسط کاربر
o امکان امضای الکترونیک دستور پرداخت ارجاعات
o امکان تعریف جدول بازپرداخت اقساط
o امکان اقساط‌بندی وام مقصرین براساس جدول بازپرداخت اقساط به صورت امکان انتقال از بانکی به بانک دیگر
o امکان تعدیل اقساط مقصرین
o امکان دریافت اطلاعات بانک‌‏های طرف قرارداد و بروزرسانی اطلاعات پرداخت مقصرین
o امکان ارسال اطلاعات دستور پرداخت به سیستم دفتر تداری و صدور سند اتوماتیک
o دارای داشبورد مدیریتی
o امکان ارسال Email یا SMS برای افراد موردنظر در هر مقطع از انجام کار
o ثبت اقدامات و پیگیری‏‌های انجام شده در مورد هر پرونده خسارتی
o هشدار به صورت پست الکترونیک و پیامک هنگام بروز خطا
o امکان مدیریت کاربران سیستم و تعریف سطح دسترسی‏‌های مختلف
o گزارشات متنوع از تشکیل پرونده با قابلیت فیلترساز پیشرفته
o گزارشات مختلف از کارتابل و کارکرد پرسنل
o گزارش دستور پرداخت
o گزارش اقساط مقصرین و معوقات، اطلاعات دریافتی اقساط از بانک‏‌های عامل