خدمات

سیستم جامع اتوماسیون بازار برق

با توجه به نیاز شرکت‏‌های توزیع نیروی برق به دریافت و محاسبه مقدار برق مصرفی مناطق مختلف و پیش‌بینی بار مصرفی روزهای آتی، وجود نرم‌افزار هوشمند در این ارتباط اجتناب‏‌ناپذیر می‏‌باشد. بدین منظور سیستم جامع اتوماسیون بازار برق در جهت دستیابی به اهداف فوق برای کاهش هزینه و صرفه‌جویی و بهره‏‌وری بیشتر طراحی و پیاده‏‌سازی شده است.

امکانات:
o امکان تعریف ضریب دما و تغییرات آب و هوا
o تعریف تعرفه‌‏های بازار برق
o تعریف و مدیریت پست‌‏ها و تجهیزات پست‌‏ها
o تعریف و مدیریت اطلاعات ترانس‏‌ها و فیدرهای مربوطه
o معرفی فروشندگان انرژی و مراکز تولید وابسته به فروشندگان
o ورود اطلاعات قراردادهای انرژی
o تعریف شرایط آب و هوا
o تعریف ایام و مناسبت‏‌های خاص
o ورود اطلاعات اخبار و دستورالعمل‌‏های بازار برق
o تبدیل اطلاعات مصرف
o تعریف فرمول‏‌های مدیریت شبکه
o محاسبه صورتحساب خرید
o محاسبه پیش‌بینی نیاز مصرف

گزارشات:
o گزارش بار مصرفی واقعی
o گزارش بار مصرفی به تفکیک پست، ترانس، فیدر
o گزارش انرژی روزانه کنتورها
o گزارش پیش‌بینی خرید و فروش انرژی و تلفات
o گزارش انرژی ساعتی کنتور فیدرها
o گزارش ماهانه تلفات انرژی
o گزارش پیک مصرف و انرژی ساعتی کنتورها
o گزارش بررسی ورود اطلاعات بازار برق
o گزارش مقایسه انرژی نسبت به ماه‌‏ها و سال‌‏های قبل
o گزارش اختلاف بار مصرفی و بار پیش‌بینی‌ شده