خدمات

نرم‌افزار اموال

با توجه به پیشرفت سریع علوم رایانه‌‏ای در کشور، لزوم استفاده از نرم‌افزارهای مختلف درتمام زمینه‌‏های کاری (علمی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و ...) نمود عینی پیدا کرده است. از جمله زمینه‌‏های کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌‏ای می‏توان به نرم‌افزار مدیریت اموال اشاره کرد. تاکنون نرم‌افزارهای مختلفی در زمینه مدیریت اموال توسط شرکت‏های مختلفی طراحی و تولید شده است. در همین راستا و با توجه به اینکه اکثر سازمان‌‏های کشور مجهز به تعداد کثیری رایانه می‏باشد و مدیریت این اموال بسیار سخت و پیچیده است. شرکت رایان‌پرتوباختر با طراحی نرم‌افزار مدیریت جامع اتوماسیون اموال رایانه‌‏ای این امکان را برای مدیریت اموال سازمان ارائه کرده است.

امکـانـات:
o قابلیت معرفی کدینگ اموال استفاده از تکنیک درختی
o قابلیت معرفی کدینگ محل استقرار اموال در طبقات اصلی و فرعی
o قابلیت معرفی جمع‏داران اموال
o قابلیت معرفی کارکنان شرکت
o قابلیت معرفی مراکز هزینه
o قابلیت معرفی مبانی محاسبه استهلاک برای هر یک از اموال یا گروهی از آن‏ها
o قابلیت معرفی مبانی محاسبه استهلاک اموالی که مورد استفاده نمی‏باشند.
قابلیت عملکرد هوشمندانه اسناد :
o خرید یا ایجاد دارائی‌‏ها، فروش یا اسقاط اموال، بهسازی اموال، تعدیل اموال، جابجائی اموال (در محل استقرار یا در مراکز هزینه) تحویل و تحول بین جمعداران اموال، تحویل و تحول بین کارکنان شرکت، دریافت یا واگذاری اموال امانی، تعمیرات اموال، درخواست و سفارش اموال
o قابلیت بهنگام رسانی و جلوگیری از ایجاد تغییرات در اطلاعات کنترل شده
o قابلیت و هوشمندی تعیین طرف حساب‏‌های اسناد حسابداری بصورت کاملاً مکانیزه
o قابلیت انتقال اطلاعات بصورت کاملاً مکانیزه به نرم‌افزارهای : حسابداری مالی - بودجه فعالیت

امکـانـات و قـابلیت‏‌هـای گـزارشــات :
o برخورداری از نظام گزارشات زنجیره‏ای در سطوح مختلف اموال
o پردازش اطلاعات درخواست و سفارش اموال
o پردازش اطلاعات دارائی‏های ثابت به تفکیک محل استقرار، مراکز هزینه، کارکنان تحویل‌گیرنده
o پردازش اطلاعات شناسنامه مستقل هر یک از اموال
o پردازش اطلاعات و سوابق ذخیره استهلاک اموال به تفکیک مراکز هزینه، محل استقرار و طبقه‌بندی اموال
o پردازش صورت‌‏های ادواری تغییرات اموال و ذخیره استهلاک مربوطه برای هر دوره موردنظر
o پردازش اطلاعات و سوابق تعمیرات اموال
o پردازش اطلاعات و سوابق اموال حذف شده
o پردازش صورت تسویه‌حساب با کارکنان مستعفی یا اخراجی
o پردازش هوشمندانه اسناد حسابداری مختلف اموال
o پردازش اطلاعات و فرم‌‏های کنترل اموال در هر یک از سطوح موردنظر