خدمات

نرم‌افزار صورت‌وضعیت پیمانکاران

با توجه به تعریف پروژه‏‌های پیمانکاری در شرکت‌‏ها و ارگان‌‏های مختلف مانند شهرداری و توزیع برق و ... مکانیزه ساختن این روند برای تسریع، سهولت و بهره‏‌وری هر چه بیشتر اجتناب‌‏ناپذیر می‏باشد. نرم‌افزار صورت وضعیت پیمانکاران امکان تعریف این پروژه‏‌ها از زمان تعریف تا محاسبات مالی و صدور چک برای پیمانکاران را میسر می‏سازد.

امکانات :
o امکان تعریف اطلاعات پایه از جمله پیمانکاران، مناطق، شرکت طراحی و شرکت‏‌های نظارتی
o امکان تعریف کالاهای پایه برای استفاده در پروژه‌‏ها
o امکان ایجاد فهرست بها برای قیمت‏‌گذاری کالاها در هر سال و هر ماه با توجه به مصوبه‌‏های بخش مرکزی ارگان‌‏ها
o امکان Import فهرست‌بهای جدید از بانک‌‏های اطلاعاتی مختلف(Excel,Access,..)
o امکان تعریف قرارداد‏های پیمانکاری و بودجه سالیانه
o امکان ایجاد طرح‏‌های مختلف پیمانکاری برای تعریف پروژه‌‏های موجود
o امکان ایجاد Account برای هر پیمانکار به منظور ثبت صورت‌وضعیت‏های خود از طریق وب‌سایت
o محاسبات جامع و کامل به صورت پویا برای هر صورت وضعیت با توجه به فهرست بهای هر کالا و محاسبه تعدیلات به صورت اتوماتیک
o ثبت خلاصه صورت وضعیت پیمانکاران با توجه به سقف قراردادی
o ثبت تاییدیه برای خلاصه صورت وضعیت‏‌های پیمانکاران با توجه به سقف قراردادی آن‏ها
o ارتباط مستقیم با حسابداری مالی برای برای ثبت سندهای مالی اتوماتیک برای هر تاییدیه
o کنترل سقف قراردادهای سالیانه با توجه به بودجه اختصاص داده شده

گزارشات:
o گزارش پیشرفت مالی قراردادهای مستقیم
o گزارش پیگیری تاییدیه‌‏های قراردادها
o گزارش عملکرد فیزیکی قراردادهای اجرایی
o گزارش کالاهای انحصاری و غیر انحصاری
o گزارش تاییدیه‏‌های ارسالی به مالی و سایر گزارشات دیگر