خدمات

نرم‌افزار بودجه

برای نظارت بر عملکرد سازمان و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده‌ی یک سازمان، کنترل و نظارت بر بودجه از مهم‏‌ترین ابزارهاست. نرم‌افزار بودجه با امکان تهیه و تنظیم بودجه جامع در دو نوع عملیاتی و مالی و با برقراری ارتباط با دیگر نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه و دریافت اطلاعات از آن‏ها، علاوه بر فراهم کردن امکان پیش‌بینی اقلام بودجه در آینده و بسترسازی برای برنامه‌ریزی‌های موفق در سازمان، به مدیران کمک می‌کند تا میزان انحراف از بودجه‌ و برنامه‌های پیش‌بینی شده را بسنجند و برای اصلاح و بهبود عملکرد سازمان برنامه‌ریزی کنند.

امکانات:
o تأمین اعتبار
o تأمین اعتبار اسناد حسابداری و درخواست‏‌های خرید
o امکان کنترل هزینه‌‏های هر پروژه و تهیه گزارش از اسناد حسابداری مربوطه
o امکان دسته‏‌بندی بودجه و اختصاص بودجه به سرفصل‏‌های مربوطه به تعداد نامحدود با ثبت تاریخ و بودجه‏‌های ابلاغی و مصوب
o امکان بلوکه کردن بودجه برای فعالیت‌‏ها
o امکان تفکیک پروژه و بودجه‏‌بندی آن‏ها
o امکان ثبت بودجه در هنگام صدور اسناد و تنظیم دفاتر بودجه همراه با ثبت سند
o تنظیم دفتر بودجه به تفکیک پیش‌پرداخت علی‌الحساب قطعی تنخواه و غیر قطعی و یا هر گونه دسته‏‌بندی دیگر توسط کاربر
o گزارش دفتر عملیاتی
o گزارش عملکرد هزینه به تفکیک سرفصل
o گزارش تعهدات
o امکان معرفی برنامه‌ها و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه
o امکان ورود اطلاعات تعهدات و اعتبارات مربوط به سر فصل‌های حسابداری
o امکان معرفی فصول و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه
o تخصیص سرفصل‌های حسابداری به فصول و برنامه‌های معرفی شده و تعیین بودجه مربوط

گزارشات:
o امکان مشاهده و چاپ کلیه موارد بالا و گزارشات استاندارد دولتی مانند بودجه مصوب سالانه، گزارش عملکرد، گزارش ماهانه برنامه‌ها، گزارش تفریق بودجه
o گزارش عملکرد هزینه‌های غیرقطعی