خدمات

سیستم کارگزینی و امور جایگزینی

سیستم کارگزینی و امور پرسنلی شامل فعالیت‏‌هایی مانند تهیه و صدور کلیه احکام کارکنان از جمله انتصاب، ارتقا و ماموریت و انتقال و استخدام و... می‏باشد.
این سیستم با توجه به اینکه اطلاعات پایه و اساسی مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد را در خود جای داده است جزو سیستم‏‌های مهم و اساسی و اولیه در نرم‌افزار یکپارچه اطلاعات مدیریت سیستم‌‏های دولتی محسوب می‌شود. که با فراهم نمودن این اطلاعات برای سیستم حقوق و دستمزد به صورت مکانیزه سرعت و دقت عمل را در محاسبه و به ارمغان‏ می‏‌آورد. با توجه به تغییرات مستمر و فراوانی که در قوانین و بخشنامه‏‌های مربوط به نظام هماهنگ حقوق در کل کشور با آن مواجه هستیم و با توجه به تفاوت‏‌هایی که در بین سازمان‏‌های مختلف در مورد نحوه عمل به این قوانین و بخشنامه‏‌ها وجود دارد. تحلیل و طراحی سیستم جامعی که بتواند پاسخگوی طیف وسیعی از سازمان‏‌های دولتی باشد. عمده زمان اجرای این پروژه را به خود اختصاص داده است.

امکـانـات:
o پردازش اطلاعات و سوابق احکام کارگزینی مختلف (استخدام، تغییرات حقوق و مزایا‏، تغییرات کار، تغییرات محل کار و...)
o پردازش اطلاعات و سوابق ارزیابی کارکنان
o پردازش اطلاعات و سوابق پرونده‌‏های پرسنلی کارکنان
o پردازش اطلاعات مورد نیاز در رابطه با قانون کار
o پردازش اطلاعات مختلف از کارکنان با مولفه‌های مختلف با نظر کاربر
o امکان ثبت و نگهداری مشخصات فردی کارکنان شامل مشخصات شناسنامه‌‏ای، شماره‌ملی، کدپستی، نشانی، اطلاعات لازم برای تماس با بستگان، اشخاص تحت‌تکفل، وضعیت نظام‌وظیفه، سوابق پزشکی
o امکان ثبت و نگهداری انواع اسناد و مدارک مربوط به پرسنل و خانواده‌‏هایشان
o امکان ثبت و نگهداری مشخصات تحصیلی، دوره‌‏های تخصصی، سوابق کاری و تجربی کارکنان
o امکان درج مشخصات کارمندان متصدی هر پست و نگهداری سوابق هر پست و تاثیر‏گذار بر تعداد باقیمانده قابل تصدی آن پست
o امکان اضافه و حذف و جابجایی نیروی انسانی از یک واحد به واحد دیگر
o امکان ثبت و نگهداری نمرات ارزشیابی کارکنان
o امکان صدور احکام به صورت مکانیزه با محاسبات خودکار بر اساس جداول و قوانین تعریف شده در سیستم
o امکان صدور احکام مکانیزه ناشی از تغییر در قوانین و مقررات و یا شرایط پرسنل
o امکان صدور احکام کارگزینی انتصاب، انتقال، ترفیع، ارتقای رتبه، افزایش حقوق سالیانه
o امکان صدور احکام مکانیزه افزایش سنواتی و ارتقاء یا کسر گروه پرسنل
o امکان صدور احکام مربوط به امور بازنشستگی، فوت، اخراج، از کارافتادگی، باز خریدی، آماده به خدمت، مامور به خارج از ساختمان، انتقال دائم به خارج از سازمان، انفصال دائم و موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت
o قابلیت معرفی مشخصات فردی، سوابق تحصیلات، سوابق آموزشی، سوابق کارآموزی، آشنائی با زبآن‏های خارجی، سوابق و تجربیات تخصصی، وضعیت نظام وظیفه، سوابق شغلی و کارکنان
o قابلیت انتقال اطلاعات بصورت کاملاً مکانیزه به نرم‌افزار (حقوق و دستمزد)

گزارشات:
o امکان گزارش‌گیری پویا با ابزار گزارش‌ساز
o امکان گزارش‌گیری از خلاصه پرونده پرسنلی در رویدادهای مختلف
o امکان گزارش‌گیری از وضعیت استخدامی پرسنل
o امکان ارائه آمار احکام صادره به تفکیک نوع حکم
o امکان گزارش‌گیری از ضرایب جداول حقوق برای سال‌های مختلف
o امکان گزارش‌گیری از اطلاعات استخدامی (رسمی، آزمایشی و پیمانی) بر اساس کد و نوع (حقوق و مزایا) پست سازمانی، رشته، مدرک تحصیلی، گروه، طبقه، مرتبه، پایه، محل خدمات، واحد سازمانی و...