خدمات

کنترل کیفیت

یکی از پیچیده‏‌ترین و زمان‏برترین فعالیت‌‏های پروسه تولید، بازرسی قطعات، جمع‏‌آوری منابع، صدور اقدامات اصلاحی مناسب و پیگیری آن‏ها در راستای کاهش نرخ نامنطبق وRewor و افزایش بهره‏‌وری می‏‌باشد، به ویژه که داده‏‌های این بخش مورد توجه ویژه ممیزان و ادیتورها می‏‌باشد، این سیستم کوشیده است تا نگرانی شما را در این بخش کاهش داده و آن را به یکی از کارآمدترین بخش‏‌های سازمان شما تبدیل نماید.

امکانات :
o امکان تعریف تامین‌کنندگان کالا و مشخص کردن کالاهای تولید برای هر یک از آن‏ها
o امکان تعریف انواع متدهای نمونه‌گیری(ZD،SZ) و هر متد دیگر به صورت پویا
o امکان تعریف تعیین تکلیف ماهانه برای کالاهای مرجوعی به صورت پویا
o تعریف ابزارهای کنترلی و اختصاص اپراتور به آن‏ها
o امکان تعریف آزمون‏ها (کمی-کیفی) برای محموله ورودی بر اساس کالای مشخص
o امکان تعریف کدهای عدم انطباق به صورت هوشمند بر اساس تعداد و جایگاه آن‏ها
o تعریف شرح انواع آزمون‌‏ها به همراه ابزار کنترلی
o ثبت محموله ورودی و فراخوانی آزمون‏‌های تعریف‌شده بر اساس کد کالا و تعداد محموله
o کنترل کالای ورودی توسط بازرس و تائید یا رد آن
o امکان ثبت امتیاز برای هر یک از تامین‌‏کنندگان بر اساس سال و ماه
o امکان ثبت شکایات مشتریان
o ثبت ضایعات و نامنطبق‏‌ها بر اساس مرجع عیوب

گزارشات :
o ارائه گزارشات و نمودارهای متنوع از ضایعات و نامنطبق‏‌ها با هماهنگی زیر سیستم مدیریت تولید
o گزارش تست Report و کالای ورودی
o گزارش شکایات مشتریان
o گزارشDDM مشتریان سطح 1و2