خدمات

شبکه Passive

به قطعاتی‌ که به برق متصل نمی‌شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح "غیرفعال" یا Passive گفته می‌شود. مثل کابل و داکت و ...

لیستی از تجهیزات غیرفعال (Passive)
انواع Patch Panelبرای کابل‌های Cat 5, Cat6 و Fiber Optic
انواع Cable Management و Rack Panel
انواع Power Module برای Rack
انواع کابل
انواع Patch Cable
انواع Connector
انواع Keystone
انواع FLB - FLOOR BOXES FOR RAISED FLOORS
انواع FACE PLATE
انواع سوکت دیواری
انواع Inline Coupler
انواع ابزار نظیر Crimping، Striper، Punch Down و...
انواع USB HUB
انواع تستر
انواع رک آماده نصب (با تجهیزات داخلی)
"و..."