خدمات

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

جذابیت استفاده از نرم‌افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می‌کند که لازم باشد مطالبات پیچیده‏‌ای در کوتاه‏‌ترین زمان ممکن و بدون هرگونه خطایی صورت گیرد. محاسبه‌‏ی حقوق ودستمزد کارکنان در شرکت‌‏ها و موسسات مثال بارزی از همین محاسبات زمان‌بر است که کارکنان مالی همیشه درگیر آن هستند. با توجه به تنوع شیوه‏‌های محاسبه و تعداد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم‌افزاری که پاسخ‏گوی نیاز کاربران گوناگون باشد از ظرفیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.
نرم‌افزار حقوق و دستمزد، به‌عنوان بخشی از سیستم یکپارچه مالی شرکت رایان‌ پرتو باختر، به گونه‌‏ای طراحی شده است که تنوع قوانین پرداختی و روش‏‌های حاکم بر محاسبات حقوق و دستمزد را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط خود با نرم‌افزار منابع انسانی و حسابداری مالی شرکت رایان پرتو باختر امکانات و تسهیلات کارآمدی را در اختیار مدیران و کاربران آن قرار می‌دهد.

امکانات:
o امکان تعریف دوره‏‌های پرداختی بصورت اصلی و یا میان ماه با امکان تعیین پرداخت معوق و یا پرداخت معوقات مربوط به دوره‌‏های دیگر در آن دوره پرداختی
o قابلیت ایجاد فرم توسط کاربر به تعداد دلخواه به منظور ورود اطلاعات مقادیر پرداختی و یا کسوری کارکنان با امکان دسته‏‌بندی و تعریف فرمول برای هر عامل پرداختی یا کسوری ورودی توسط کاربر و یا تکرار آن در دوره‌‏های دیگر
o امکان ورود اطلاعات پرسنل اعم از مشخصات پرسنلی و شخصی، اطلاعات بانکی و بیمه‏‌ای و غیره بصورت کامل
o امکان تعریف انواع احکام پرسنلی کارکنان با قابلیت تعریف داینامیک عوامل حکمی و قراردادی کارکنان و ایجاد چندین حکم و قرارداد برای یک پرسنل حتی با تاریخ‏‌های اجرایی یکسان
o امکان محاسبه معوقات برای کارکنان بصورت خودکار بر اساس احکام و قراردادهای اعمال شده برای کارکنان و یا مقادیر ریالی وارد شده برای دوره‌‏های پرداختی گذشته
o قابلیت ایجاد وام‌‏های مختلف برای پرسنل و کسر خودکار آن در دوره‏‌های پرداختی به تفکیک وام و یا پرسنل
o امکان تعریف پس‌انداز و یا شهریه پرسنل و تجمیع خودکار آن در دوره‌‏های کسر شده
o قابلیت ورود اطلاعات ماموریتی کارکنان به جزئیات آن (بهای بلیط، مبلغ تنخواه، بهای غذا و اقامت و... ) و استفاده از آن اطلاعات در محاسبات حقوقی
o قابلیت رویت فیش حقوق پرسنل به تفکیک عوامل پرداختی جاری و یا معوقه به ریزفرمول‏‌ها و پارامترهای پرداخت شده و نمایش آن در پارامترهای پرداختی معوقه بصورت ماه به ماه محاسبه شده
o وجود قابلیت جایگزینی مبلغ وارد شده توسط کاربر به جای مبلغ محاسبه شده توسط سیستم با عنوان پیوست و تعیین اعمال بیمه و مالیات به آن مبلغ برای هر نوع عامل پرداختی
o امکان تعریف واحد سازمانی، محل خدمت پرسنل و ایجاد مرکز هزینه برای کارکنان
o قابلیت تقسیم ساعت کارکرد کارکنان به پروژه‌‏های مختلف به منظور ایجاد سند حسابداری بر مبنای آن و یا گزارشات آماری مدیریتی
o قابلیت تعریف فرمول محاسباتی برای هر عامل حقوقی توسط کاربر به تفکیک نوع پرسنلی و تاریخ‌‏های اجرایی متفاوت به منظور محاسبات معوقه تغییر عامل حقوقی
o امکان تعریف کدهای حسابداری مالی برای هر عامل حقوق
o قابلیت ساخت دیسک پرداختی به بانک بدون محدودیت نوع بانک، دیسکت بیمه
o قابلیت ایجاد سند حسابداری دوره پرداختی به‌صورت خودکار در سیستم حسابداری مالی شرکت رایان پرتو با قابلیت انتخاب محدوده پرسنلی و یا چند ماه پرداختی

گزارشات:
o با استفاده از مدیریت گزارشات به آسانی می‌‏توان به انتخاب کاربر از هر عامل حقوقی و یا اطلاعات پرسنلی کارکنان گزارش جامعی داشت
o چاپ فیش حقوقی با امکان انتخاب تمام فیش‌‏ها و یا چند پرسنل انتخابی
o لیست اضافه‌کاری پرسنل و کارکرد پرسنل (شیفت کاری، جمعه کاری، عصر کاری و...)
o فایل کلی حقوق و مزایا
o گزارش پرداختی پرسنل در طی چند ماه
o لیست خالص پرداختی به بانک
o گزارش احکام و قراردادهای پرسنل
o تمامی گزارشات جامع نیاز کاربر حقوق و دستمزد