26219704، 26230240-3، 26219829
تلفن تماس با واحد پشتیبانی


نشست مدیرعامل رایان پرتو باختر با حضور معاون سیاسی انتظامی شهرستان دماوند

جلسه هماهنگی مدیرعامل رایان پرتو باختر با حضور معاون سیاسی انتظامی و رئیس پلیس پیشگیری شهرستان دماوند در روز دوشنبه مورخه 02/08/1401 در خصوص اجرایی شدن سیستم پایش مرکزی برگزار گردید