(تحت نظارت مرکز انتظام فراجا)


سیستم حفاظتی، مراقبتی پلیس یار هوشمند
درباره ما

در راستای اجرای آئین نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی ( حفاظتی و مراقبتی ) تشکیل و بر اساس دستورالعمل های اجرائی مرکز انتظام ناجا ( زیر مجموعه نیروی انتظامی ) فعالیت خود را در حوزه کاری حفاظت فیزیکی و ( الکترونیکی ، سایبری ) آغاز می کنند . موسسات حفاظتی و مراقبتی با مجوز رسمی و تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی تاسیس و به عنوان تنها بخش خصوصی فعال در تامین امنیت ، آرامش اجتماعی جامعه ، تامین امنیت عمومی و ارتقاء سطح احساس امنیت درجامعه فعالیت می کنند . تا به ساماندهی و قانونمند ساختن امور حفاظتی ، مراقبتی ، خدمات انتظامی ، پیشگیری ازوقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم ، افزایش ضریب امنیتی با بکارگیری نیروهای آموزش دیده و تایید صلاحیت شده ، باجلب مشارکت مردمی و نظارت ناجا کمک نمایند و همچنین موسسات در هم اندیشی و تعامل با نیروی انتظامی و با فعالیتهای مستمر با بکارگیری نیروهای متعهد جوان و آموزش دیده با استفاده بموقع و مؤثر از ابزار و تجهیزات تخصصی ، موجب گردیده اند تا نام نیک و تاثیر گذار در جامعه علی الخصوص در میان سازمانها ، ادارات و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بجای گذارند ، بطوریکه این موسسات را به عنوان امین اموال و منافع خود انتخاب و از توانمندی آنها به نحو شایسته بهره برداری نمایند .

خدمات و سرویسها

ارائه خدمات امنیتی و حفاظتی با استفاده از نیروهای کار آزموده

حمل اوراق بهادار

حفاظت از بانکها

حفاظت از زمین های کشاورزی

حفاظت از محله ها

حفاظت از ادارات

حفاظت از متجمع های مسکونی

مشتریان

نیرو حرفه ای

محل های تحت حفاظت

نیروهای اداری

محصولات

فروش انواع محصولات امنیتی (سخت افزاری ، نرم افزاری ، تجهیزات دفاعی)

تجهزات سخت افزاری

Web Design / 18 Sep. 2018

تجهیزات دفاع

Web Design / 18 Sep. 2018

تجهیزات مانیتورینگ

Web Design / 18 Sep. 2018

محصولات پایش از راه دور

Web Design / 18 Sep. 2018

سیستم پایش مرکزی

Web Design / 18 Sep. 2018

آموزش و تامین نیروی حرفه ای

Web Design / 18 Sep. 2017
مهندس شهرام سرور

مدیر عامل

مجوزها و رضایت نامه ها

مجوزهای اخذ شده ناجا و رضایت مشتریان شرکت

تصویر مجوز

پروانه فعالیت موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی