26219704، 26230240-3، 26219829
تلفن تماس با واحد پشتیبانی


ملاقات با رئیس اتحادیه طلا فروشان ورامین

دیدار  مدیر عامل شرکت رایان پرتو باختر جناب  آقای مهندس شهرام سرور و جناب سرهنگ سید محمد رضا موسوی در خصوص  بکارگیری سیستم های پایش مرکزی با رویکرد هوشمند سازی در حوزه امنیت اعضای اتحادیه با حضور رئیس پلیس پیشگیری ورامین  با حضور جناب سرهنگ کنشلو برگزار و هماهنگی های لازم انجام پذیرفت.