26219704، 26230240-3، 26219829
تلفن تماس با واحد پشتیبانی


نشست با سردار فرمانده محترم انتظامی ویژه شرق استان تهران

ملاقات با فرمانده محترم انتظامی ویژه شرق تهران (سردارعزیزی ) جناب سرهنگ سعادت با مدیر عامل رایان پرتو باختر جنا ب مهندس سرور و جناب سرهنگ موسوی برگزار شد در این راستا رهنمودهاو سازکارلازم جهت تسریع دراجرای روند پیاده سازی سیستم حفاظت و پایش مرکزی به منظور کاهش جرائم درسطح استان ویژه شرق اتخاذ گردید.